Hallitus 9 / 2017 21.08.2017
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSEST√Ą LAIKSI MAANTIELAIN MUUTTAMISESTA

 Lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi maantielakia siten, että esityksellä toteutettaisiin maakuntalain 6 §:n 1 momentin 14 kohdassa tarkoitettujen liikennettä ja tienpitoa koskevien tehtävien siirto valtiolta maakunnille. Esityksellä siirrettäisiin lisäksi eräitä tehtäviä maakuntauudistuksen yhteydessä lakkaavista ELY-keskuksista Liikennevirastoon. 

Lakiesitys on luettavissa lausuntopalvelu.fi-sivustolla.

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Frank Hering, gsm 050 308 7290.

Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

maantielain muutos_lausunto.pdf (122kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon.