Hallitus 8 / 2017 07.08.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Rautamaa ja Tinkanen, seuraavina Palm ja Uski.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 11.8.2017.