Valtuusto 1 / 2017 28.08.2017
ARVIOINTIKERTOMUS 2016 (VALTUUSTO 28.8.2017)

Tarkastuslautakunta 23.3.2017:

Lautakunta valmistelee arviointikertomusta 2016. Luonnos on lähetetty eri lähetyksenä jäsenille.
  
Esitys:
Hyväksytään ja allekirjoitetaan vuoden 2016 arviointikertomus ja lähetetään se tiedoksi maakuntavaltuustolle.

Päätös:
Esityksen mukaisesti.

-----------------

Maakuntahallitus 24.4.2017:

Esitys:
Merkitään tiedoksi arviointikertomus, joka on maakuntavaltuuston käsittelyssä 24.4.2017.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-----------------

Maakuntavaltuusto 24.4.2017:

Esitys:
Merkitään arviointikertomus tiedoksi.

Päätös:
Pöydälle, koska arviointikertomuksen kaikki sivut eivät olleet kopioituneet liitteeseen.

--------------------------

Liite

Esityslistan liitteenä tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2016.

Arviointikertomus 2016.pdf (559kt)
Esitys Valtuusto

Merkitään arviointikertomus tiedoksi.