5.6.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 05.06.2017
MAKU - VÄLIRAPORTOINTI

MAKU-tiimien (11) väliraportit sisältävät prosessien nykytilakuvauksen ja ne on julkaistu nettisivuilla: http://uusikymenlaakso.fi/attachments/article/86/MAKU-palvelut;%20Tiimien%20v%C3%A4liraportti%2031.3.2017.pdf

Projektiryhmä päätti kokouksessaan 18.5.2017 jatkotyöskentelystä seuraavaa:

- Tulevaisuuden palvelukokonaisuudet ovat: KAMA (kasvupalvelut ja työllisyys sekä maahanmuutto; kokoonkutsuja Satu Mäkelä), MALO / EVYT (maatalous- ja elintarviketuotanto, lomitus, ympäristöterveydenhuolto ja elintarvikevalvonta; kokoonkutsuja Minna Anttila), MALU / VEKA (maankäyttö ja kaavoitus, luonnonsuojelu, vesien ja merenhoito, vesi- ja kalatalous; kokoonkutsuja Frank Hering), LIPA (liikennepalvelut; kokoonkutsuja Jyrki Karhula) ja PETURVA (pelastus, turvallisuus, varautuminen; kokoonkutsuja Vesa Parkko).

- Kaikki palvelukokonaisuudet läpileikkaavana STARA – toiminnot sisältävät strategian, aluekehitystehtävät, rahoitustehtävät ja viestinnän. STARA:n kokoonkutsujana on muutosjohtaja Jussi Lehtinen.

- Todetaan, että strategiatoiminto käsittää maakuntalain mukaisen maakuntastrategian, tulevan aluekehittämis- ja kasvupalvelulain mukaisen maakuntaohjelman sekä nykyisen aluekehityslain ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen maakuntasuunnitelman.

-  Rahoitus sisältää EAKR, ESR, ENI, CBC, maaseuturahaston, meri- ja kalatalousrahaston sekä muun kansallisen ja EU-rahoituksen.

- Rakennerahastorahoituksen keskittäminen puretaan maakuntiin. Maakuntien muiden yhteisten tehtävien osalta tavoitteena pidetään, että Kymenlaaksoon nyt keskitetyt tehtävät säilyvät.

- Väliaikaishallinnolle esitetään käynnistettäväksi maakuntastrategiatyö.

- Väliaikaishallinnolle luovutettava loppuraportti kootaan em. palvelukokonaisuuksittain ja toiminnoittain.

- Loppuraportoinnille annetaan lisäaikaa 15.9. asti.

Henkilöstöjärjestöjä pyydetään nimeämään kaksi edustajaa ja kullekin varajäsen kuhunkin valmisteluryhmään.

Projektiryhmässä ovat uusina jäseninä Kymen Yrittäjät ry:n toimitusjohtaja Tiina Moberg (vara Marika Kirjavainen) ja Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Jouko Lehtoranta (vara yhteyspäällikkö Tiina Paavola).

Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi.