Hallitus 6 / 2017 05.06.2017
LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYSLUONNOKSESTA: MAAKUNTAUUDISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖPANO JA VALTION LUPA-, OHJAUS- JA VALVONTATEHTÄVIEN UUDELLEENORGANISOINTI

Tämä hallituksen esitysluonnos liittyy eduskunnalle 2.3.2017 annettuun hallituksen esitykseen HE 15/2017 vp. (maakuntauudistuksesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta) ja se sisältää ehdotukset maakunnille valtiolta ja kunnilta siirrettäviä eräitä  muita kuin sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä ja pelastustoimen tehtäviä koskevien erityislakien muuttamiseksi. Lisäksi hallituksen esitysluonnos sisältää ehdotukset Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston, aluehallintovirastojen, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten ja työ- ja elinkeinotoimistojen lakkauttamisesta sekä uuden Valtion lupa- ja valvontaviraston viraston perustamisesta.

Lausuntopyyntö koostuu kolmesta osuudesta (A-C).

  • A. käsittelee maakuntauudistuksessa maakunnille siirtyviä tehtäväaloja, jotka perustuvat maakuntalain maakuntien tehtäväalan määrittävään 6 §:ään. (kohta 1)
  • B. käsittelee valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia ja sen edellyttämiä uusien virastojen perustamista koskevia lakiehdotuksia (kohta 2. Laki Valtion lupa- ja valvontavirastosta ja kohta 3. Laki Ahvenanmaan valtionvirastosta).
  • C. käsittelee hallituksen esityksen sisältämää ehdotusta voimaanpanolaiksi sekä muita 224 lakiehdotusta, joilla toteutetaan uudistuksen edellyttämät tehtäväsiirrot maakunnille, Valtion lupa- ja valvontavirastolle ja muille virastoille. (kohdat 4-6)

Lausuntopyyntöön voi tutustua: https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3b4dd9a1-204b-414c-9fdf-1ed9ca308ef9

Lisätietoja muutosjohtaja Jussi Lehtinen, gsm 0400 644 206 suunnittelujohtaja Frank Hering, gsm 050 308 7290.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä lausuntoehdotus.

Lausunto maakuntauudistuksen täytäntööpano ja valtion lupa ohjaus ja valvontatehtävien uudelleenorganisointi.pdf (140kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään liitteen mukainen lausunto.