Hallitus 6 / 2017 05.06.2017
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.4.2017-31.5.2017
  • Uudenmaan liitto, lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta. 24.4.2017
  • Iitin kunta, lausunto Kausalan Veteraanitien VU-alueen asemakaavan, OAS. 26.4.2017
  • Kaakkois-Suomen ELY-keskus, lausunto maantien 14550 parantamisesta Kimolan kanavan kohdalla, tiesuunnitelma, Kouvola. 2.5.2017
  • Haminan ympäristölautakunta, lausunto maa-ainesten ottamislupahakemuksesta Virolahden kunnan Kotola kylän tilalle 1:64. 4.4.2017
  • Pyhtään kunta, lausunto Verssonkankaan osayleiskaava, ehdotus. 2.5.2017
  • Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi, lausunto lentopaikan rakentaminen, Pyhtää. 16.5.2017
  • Kotkan kaupunki, lausunto asemakaavan muutos Etukylässä kaava nro. 0117, OAS. 24.5.2017
  • Kotkan kaupunki, ympäristölautakunta, lausunto ympäristölupahakemuksesta Kotkan kaupungin Mikonmetsän tilalle (285-402-2-548). 29.5.2017
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.