Hallitus 6 / 2017 05.06.2017
PĂ–YTĂ„KIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Larikka ja Lehtinen, seuraavina Lehtola ja Lonka.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 9.6.2017.