22.5.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 22.05.2017
SOTE -VALINNANVAPAUSPILOTOINTI

Hallitus on sopinut 24.–25. huhtikuuta pidetyssä puolivälitarkastelussaan valinnanvapauspilotteihin osoitettavasta 100 miljoonan euron määrärahasta. Pilottien tarkoituksena on tukea valinnanvapauslain toimeenpanoa jo ennen lain varsinaista voimaantuloa ja siten edesauttaa uudistuksen onnistumista.

Valinnanvapauden pilottihankkeissa voi pilotoida joko suoran valinnan palveluja (ns. sote-keskus-pilotit) tai henkilökohtaista budjettia. Suoran valinnan palveluilla tarkoitetaan sellaisia palveluja, joissa asiakas voi itse valita palvelun tuottajan suoraan ilman maakunnan osoitusta tai maakunnan liikelaitoksen tekemää palvelutarpeen arviointia. Näitä palveluja tuotetaan sote-keskuksissa eli sosiaali- ja terveyskeskuksissa, jotka ovat verrattavissa nykyisiin terveyskeskuksiin. Sote-keskus-piloteissa kokeillaan erityisesti sitä, millaisella aikavälillä asiakas voi vaihtaa valitsemaansa sote-keskusta.

Valinnanvapauden pilotit voidaan aloittaa maakunnissa aikaisintaan syksyllä 2017 ja viimeistään 30.6.2018. Maakunnat voivat jatkaa pilottejaan vuoden 2022 loppuun saakka. Pilottien alueena ovat maakunnan alueen kunnat tai kuntayhtymät, joiden yhteenlaskettu asukasluku on vähintään 80 % maakunnan asukasluvusta.

Pilottien hallinnointi toteutetaan vastuukuntamallilla (tai kuntayhtymänä) eli yksittäinen kunta ei voi toteuttaa omaa pilottihanketta. Kymenlaaksossa toteuttajana voisi siis olla vastuukunta, Carea tai Kymenlaakson Liitto. Pilottien hallinnointi siirtyy maakunnille 1.1.2019. Suoran valinnan palvelujen pilottiin osallistuvien kuntien ja kuntayhtymien pitää yhtiöittää pilottiin kuuluvat palvelunsa ennen pilotin aloittamista.

Valinnanvapauspilottien hankehaun alkamisesta ilmoitetaan erikseen toukokuun aikana.

Liitto järjestää 2.6. Haminan, Kotkan ja Kouvolan kaupunkien sekä Carean ja Kymenlaakson Liiton päättäjille sote-pilotoinnista info- ja keskustelutilaisuuden, jossa asiaa esittelee ylijohtaja Kirsi Varhila STM:stä.

Liite

Esityslistan liitteinä muistio valinnanvapauspilotit 28.4.2017, valinnanvapauden toteuttamisvaihtoehdot 28.4.2017 ja valinnanvapauspilotit lyhyesti 24.4.2017

Muistio_valinnanvapauspilotit 28.4.2017.pdf (248kt)
Valinnanvapauden toteuttamisvaihtoehdot 28.4.2017.pdf (51kt)
Valinnanvapauspilotit lyhyesti 24.4.2017.pdf (152kt)
Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi.