Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
HALLINTOSÄÄNNÖN 45 § / HANKINNAT

1.6.2017 voimaantulevan hallintosäännön 45 §:n mukaan maakuntahallitus päättää kuntayhtymän hankinnoista. Maakuntahallitus voi delegoida hankintoihin liittyvää päätösvaltaa alaiselleen viranhaltijalle.

Maakuntahallitus on päätöksellään 13.6.2011 § 80 aikaisemman hallintosäännön pohjalta siirtänyt maakuntajohtajalle palvelujen hankintaa koskevaa toimivaltaa siltä osin kuin hankinnan nettovaikutus liiton tuloslaskelmaan on enintään 50 000 €.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Asian esittelijänä on maakuntahallituksen puheenjohtaja Harri Helminen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus siirtää hankintoihin liittyvää päätösvaltaa maakuntajohtajalle siltä osin kuin hankinnan nettovaikutus liiton tuloslaskelmaan on enintään 50 000 €.