Hallitus 5 / 2017 22.05.2017
HALLINTOSÄÄNNÖN 36 § / PIENHANKINTARAJAN HYVÄKSYMINEN

1.6.2017 voimaantulevan hallintosäännön 36 §:n mukaan maakuntavaltuusto hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet. Maakuntahallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Maakuntahallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

Maakuntahallitus on 13.6.2011 § 80 aikaisemman hallintosäännön pohjalta hyväksynyt investointirajaksi käyttöomaisuushankinnoissa 15 000 €.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus hyväksyy hallintosäännön 36 §:n mukaiseksi pienhankintarajaksi 15 000 €.