Hallitus 6 / 2017 05.06.2017
LAUSUNTO LUONNOKSESTA VALTAKUNNALLISIA ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEITA KOSKEVAKSI VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

Ympäristöministeriö valmistelee valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) uudistamista.Tavoitteena on, että valtioneuvosto voisi päättää uudistetuista tavoitteista loppuvuodesta 2017.

Valtakunnallisilla alueidenkäyttötavoitteilla valtioneuvosto linjaa alueidenkäyttöä valtakunnallisesti merkittävissä asioissa, jotka ovat tärkeitä koko maan kestävän kehityksen kannalta. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ensisijaisena tarkoituksena on varmistaa valtakunnallisesti merkittävien asioiden huomioon ottaminen maakuntien ja kuntien kaavoituksessa sekä valtion viranomaisten toiminnassa. Tarkoituksena on myös edistää kansainvälisten sopimusten ja sitoumusten täytäntöönpanoa Suomessa sekä turvata alueidenkäytölliset edellytykset valtakunnallisille hankkeille.

Lausuntopyynnön materiaalit löytyvät Internet-osoitteesta  www.ym.fi/vat-uudistus.

Lisätietoja antaa suunnittelujohtaja Frank Hering, gsm 050 308 7290.

Liite

Esityslistan liitteenä lausuntoehdotus.

Lausunto luon valtakunnallisten al käyttöta koskevaksi valtioneuv päätökseksi.pdf (128kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus antaa liitteen mukaisen lausunnon.