22.5.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 22.05.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Tiusanen ja Uski, seuraavina Holmberg ja Larikka.

Esitys Jory MAKU

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 26.5.2017.