Valtuusto 1 / 2017 28.08.2017
VALTUUSTON VAALILAUTAKUNTA

Hallintosäännön 85 §:n mukaan maakuntavaltuusto valitsee toimikaudekseen suhteellisten vaalien toimittamista varten vaalilautakunnan. Lautakunnassa on viisi (5) jäsentä ja kullakin henkilökohtainen varajäsen.

Maakuntavaltuusto valitsee jäseniksi valituista lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lautakunnan sihteerinä toimii valtuuston pöytäkirjanpitäjä, jollei valtuusto toisin päätä.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus esittää, että maakuntavaltuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2017-2021.

Päätös Hallitus

Hyväksyttiin esityksen mukaan.

----------------------------

Esitys Valtuusto

Maakuntavaltuusto valitsee suhteellisten vaalien vaalilautakuntaan viisi jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen sekä nimeää jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudeksi 2017-2021.