Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
VUODEN 2017 KYLÄN, KYLÄTOIMINNAN TIENNÄYTTÄJÄN JA MAASEUTUTOIMIJAN VALINTA

Suomen Kylätoiminta ry on entiseen tapaan käynnistänyt Vuoden Kylä 2017 - valintakierroksen. Vuoden Kylä valinnalla halutaan nostaa esiin kylien monipuolista toimintaa ja lisätä kylätoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä. Tavoitteena on löytää aktiivisia kyliä, tuloksellista kylätoimintaa ja saada hyviä esimerkkejä kylien toiminnasta ja yhteistyöstä.

Valinta toteutetaan kaksivaiheisena. Maakunnallinen kyläyhdistys valitsee oman vuoden kylän halutessaan yhteistyössä maakunnan liiton kanssa. Valtakunnallinen Vuoden Kylä 2017 valitaan maakunnallisten vuoden kylien joukosta.

Suomen Kylätoiminta ry on aikaisemmin valinnut Kymenlaaksosta valtakunnalliseksi Vuoden Kyläksi vuonna 2014 Vuolenkosken Iitin kunnasta, kunniamaininnan sai v. 2008 Kaunissaari Pyhtään kunnasta ja v. 2005 Siikava Jaalan kunnasta.

Kymenlaaksossa vuoden kylä on valittu vuodesta 1993 alkaen seuraavasti:1993 Suur-Miehikkälä, 1994 Ruotsinpyhtään kirkonkylä, 1997 Muurikkala sekä kunniamaininta Hiisiölle, 1998 Järvi-Anjala, 2004 Enäjärvi, 2005 Siikava, 2006 Klamila, 2007 Niinimäki-Teuroinen, 2008 Kaunissaari, 2009 Kuutsalo, 2010 Tirva, 2011 Iitin Maakansan alue, 2012 Suur-Miehikkälä, 2013 Verlankylä, 2014 Vuolenkoski, 2015 Pyhällön alueen kylät ja vuonna 2016 Klamila.

Toimijoiden kanssa on keskusteltu nmaakuntahallituksen näkemyksestä, että vuoden kyläksi voitaisiin nimetä myös aktiivisia kaupunkimaisia kaupunginosia.

Kymenlaakson Kylät ry, Leader Sepra ja Leader Pohjois-Kymen Kasvu ovat valmistelleet vuoden 2017 maakunnallisia valintoja vuoden kylästä, kylätoiminnan tiennäyttäjästä sekä maaseututoimijasta. Esitykset perusteluineen on liitteenä.

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651

Liite

Esityslistan liitteenä valintatoimikunnan esitys vuoden 2017 valinnoista.

Vuoden 2017 valintaesitys maakuntaliitolle.pdf (212kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään maakunnalliset vuoden kylätoimintavalinnat seuraavasti:

- kymenlaaksolainen kylä on Ummeljoki Kouvolasta, jolle palkintona lahjoitetaan 1 000 €

- kymenlaaksolainen kylätoiminnan tiennäyttäjä on Leila Tylli Miehikkälästä

- kymenlaaksolainen maaseututoimija on Jukka Kemppinen Iitin Vuolenkoskelta.