Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
NETHUB

Hakemusnumero: 303915
Viranomainen: Uudenmaan liitto
Hakijan virallinen nimi: Finnhub ry
Toimintalinja 2. Uusimman tiedon ja osaamisen tuottaminen ja hyödyntäminen
Erityistavoite 5.1. Yritysten innovaatiotoiminnan vahvistaminen

Tukimuoto
Alkamispäivämäärä 1.3.2017 Päättymispäivämäärä 31.3.2019

Hankkeen sisältö
Logistiikka-ala tarvitsee kehitysaskelta digitaalisuuden suuntaan. Logistiikka on kuljetussuoritteen lisäksi tiedon, rahavirran, vastuun, viranomaistiedon ja ilmoitusten kokonaisvaltaista hallintaa. Pienen ja keskisuuren vienti- ja tuontiteollisuuden ongelmana ovat ohuet logistiikkavirrat, korkeat hinnat ja se, että logistiikan ostaminen vaatii perehtymistä ja asiantuntemusta, jota ei välttämättä yrityksessä ole.

Hankkeen tavoitteena on luoda palvelumalli, jossa kootaan logistiikkapalvelujen ostajat ja niiden tuottajat yhteen. Palvelumallin sisältö ja tarpeet kartoitetaan työpajojen ja yrityshaastattelujen avulla. Työpajoissa tapahtuva ideointi ja kehitys lisää yritysten välistä yhteistyötä ja sitouttaa hankkeeseen. Palvelumallista kehitetään NetHUB nettisovellus, joka siirtää logistiikkapalvelun vertailun, ostamisen ja käytön uudelle digitaaliselle aikakaudelle. Yritystietokantaa täydennetään saatavilla olevan avoimen datan avulla. Sovellus lisää vienti/tuontiyritysten kasvua (erityisesti pk-yritykset), tuottavuutta ja tuo lisää työpaikkoja valmistavaan teollisuuteen ja logistiikka-alalle.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle
Maakunnat: Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan, Kouvolan
Kunnat: Hamina, Iitti, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää, Virolahti

Kustannukset Yhteensä €
1 Palkkakustannukset 95 600 €
2 Ostopalvelut 166 496 €
3 Kone- ja laiteinvestoinnit 0
4 Rakennukset ja maa-alueet 0
5 Muut kustannukset 0
6 Flat rate 22 944 €
Kustannukset yhteensä 285 040 €
7 Tulot 0
Nettokustannukset yhteensä 285 040 €

Rahoitus Yhteensä € Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava EAKR- ja valtion rahoitus 199 528 € (70 %)
2 Kuntien rahoitus 0 0
3 Muu julkinen rahoitus 0 0
4 Yksityinen rahoitus 85 512 € (30 %)
Rahoitus yhteensä 285 040 € (100 %)

Rahoittajan arvio hankkeesta
Hanke luo uudenlaisen palvelumallin ja sovelluksen vienti/tuontiyritysten ja logistiikan palvelutuottajien välille digitalisaation avulla. Toimenpiteillä pyritään parantamaan satamien kilpailukykyä. Hanke kohdistuu maakunnan kärkialoihin (logistiikka ja digitalisaatio). Arvioinnin pisteet 33,3/50

Esitys MYRS

Rahoituskelpoinen.

Päätös MYRS

Esityksen mukaan. Hanke tulee koordinoida Kouvolan kaupungin Smart Log -hankkeen kanssa.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää esittää Uudenmaan liitolle NetHUB -hankkeen osarahoitettavaksi Kestävää kasvua ja työtä 2014 - 2020 -ohjelmasta. Hankkeelle kohdennetaan työ- ja elinkeinoministeriön Kymenlaakson Liitolle osoittamaa EAKR- ja valtion rahoitusta yhteensä 199 528 euroa, kuitenkin enintään 70,0 % hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista.