Valtuusto 1 / 2017 24.04.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA JA PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄOLO

Maakuntavaltuuston 18.3.2013 päätöksen mukaisesti pöytäkirja tarkastetaan kahden pöytäkirjantarkastajan toimesta maakuntatalolla torstaina 27.4.2016 ja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla perjantaina 28.4.2016.

Esitys Valtuusto

Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että tarkastettu pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville 28.4.2017.