Maakunnan yhteistyöryhmä 1 / 2017 06.04.2017
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua  yhteistyöryhmän jäsentä, ellei yhteistyöryhmä jonkin asian kohdalla  toisin päätä. Pöytäkirja postitetaan puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla sen viikon  perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Sini Kurho ja Heta Vilén, seuraavina Tuula Rantamo ja Tuula Dahlman.

Esitys MYR

Valitaan kaksi  pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että yhteistyöryhmän pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville sen viikon perjantaina, kun pöytäkirja on  palautunut allekirjoitettuna maakuntatalolle.