Hallitus 4 / 2017 24.04.2017
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.1.2017 - 31.3.2017
 • Virolahden kunta, lausunto Virolahden merenranta-alueiden rantaosayleiskaavan muutoksesta sekä Pulterin rantayleiskaava. 4.1.2017
 • Kaakkois-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lausunto Selänpään tekopohjavesihankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta. 11.1.2017
 • Iitin kunta, lausunto asemakaavan muutos Kausalan eteläinen osa-alue, Kaivonmäki, Kansanmäki ja Pentinmäki. 31.01.2017
 • Opetus- ja kulttuuriministeriö, lausunto urheiluakatemioiden keskittämisratkaisu. 8.2.2017
 • Pyhtään kunta, lausunto Kaunissaaren asemakaavamuutos, satama OAS. 9.2.2017
 • Pyhtään kunta, lausunto Pyhtään Långön ranta-asemakaavamuutoksen luonnoksesta. 9.2.2017
 • Kouvolan kaupunki, lausunto matkakeskus, asemakaava 01/10, ehdotus. 13.2.2017
 • Haminan ympäristölautakunta, lausunto ympäristölupahakemuksen ja maa-aineslupahakemuksen yhteiskäsittelystä Miehikkälän kunnan Muurikkalan kylän kiinteistöllä 489-409-11-29. 22.2.2017
 • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto luonnoksista valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista. 22.2.2017
 • Pyhtään kunta, lausunto Siltakylän asemakaavamuutos rantatontit K261, kaavaehdotus. 26.2.2017
 • Haminan kaupunki, lausunto Hillonlahden pohjois- ja Ensontien eteläpuolisen alueen asemakaavamuutos, tarkistettu ehdotus. 28.2.2017
 • Haminan kaupunki, lausunto Haminan sataman öljylaiturit 504/16, OAS ja luonnos. 1.3.2017
 • Kouvolan kaupunki, lausunto maa-ainesten ottamislupahakemuksesta Kouvolan kaupungin Valkealan kylän kiinteistöllä 286-449-2-553. 10.3.2017
 • Kotkan kaupunki, lausunto Kantasatama II, asemakaavan muutos nro 0816, OAS. 13.3.2017
 • Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lausunto ehdotuksesta vesialueiden jakamisesta kalatalousalueiksi. 20.3.2204
 • Uudenmaan liitto, lausunto Uusimaa-kaava 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. 20.3.2017
 • Uudenmaan ELY-keskus, lausunto Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä-Mankala, yleissuunnitelma, Lahti ja Iitti. 22.3.22017
 • Uudenmaan ELY-keskus, lausunto Valtatien 12 parantaminen välillä Mankala-Tillola, yleissuunnitelma, Iitti. 22.3.2017
 • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kaupallisen kalastuksen kiintiöjärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 6 ja 13 §:ien muuttamisesta. 27.3.2017
 • Ympäristöministeriö, lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä sekä luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen muuttamisesta. 27.3.2017
 • Ympäristöministeriö, lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristölakien muutoksenhaun tarkistamisesta. 27.3.2017 
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.