20.3.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 20.03.2017
PÖYTÄKIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lonka ja Pakkanen, seuraavina Rautamaa ja Tinkanen.

Esitys Jory MAKU

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.3.2017.