Hallitus 3 / 2017 20.03.2017
MAAKUNTAOHJELMA 2018-2021 VALMISTELUTYƖPAJA 19.5.2017

Maakuntaohjelman valmistelun lähtökohdat sekä ohjelman laatimisprosessiin ja arviointiin liittyvät asiat esitetään maakuntaohjelman osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa, joka oli nähtävillä 6.2.-10.3.2017 välisenä aikana Kymenlaakson Liiton virastossa sekä internetsivuilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei saapunut lausuntoja nähtävilläoloaikana.

MYR:n kokouksen yhteydessä 6.4. järjestetään MYR:rin ja MYRS:in jäsenille työpaja, jossa käynnistetään uuden maakuntaohjelman laadinta.

Maakuntavaltuuston ja -hallituksen jäsenille järjestetään työpaja 19.5. klo 9 - 12 Kouvolan kaupungintalolla.

Lisätietoja kv-asiain päällikkö Toni Vanhala, gsm 040 512 3356

Liite

Esityslistan liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, maakuntaohjelma 2018-2021.

OAS_2018_2021.pdf (698kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi ja todetaan, että 19.5. työpajaan kutsutaan maakuntavaltuuston ja maakuntahallituksen jäsenet.