Hallitus 3 / 2017 20.03.2017
PĂ–YTĂ„KIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lonka ja Pakkanen, seuraavina Rautamaa ja Tinkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.3.2017.