Hallitus 2 / 2017 20.02.2017
PĂ–YTĂ„KIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lehtinen ja Lehtola, seuraavina Lonka ja Pakkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 24.2.2017.