Hallitus 2 / 2017 20.02.2017
HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016 (MKH 20.2.2017)

Henkilöstökertomus on osa vuodelta 2016 laadittavaa tilinpäätöstä. Kertomus tehtiin ensimmäisen kerran vuodelta 2009. Sen sisältö noudattaa edelleen vuonna 2003 annettua kunta-alan henkilöstöraporttisuositusta. Henkilöstöraportoinnin tavoitteena on tukea henkilöstöjohtamista, henkilöstön työhyvinvointia ja työn tuloksellisuutta.

Raportissa on tunnuslukuja, jotka on helposti saatavissa ja joita seurataan aikasarjana.

Maakuntaliiton palveluksessa on 23 henkilöä, joista 4 on kesäyliopiston tehtävissä. Kaikkien ovat päätoimisessa palvelussuhteessa. Henkilöstökulut olivat1 628 257,78 €. Sairauspoissaolojen määrä oli 13 tpv / työntekijä.

 

Liite

Esityslistan liitteenä henkilöstökertomus 2016.

HENKILÖSTÖKERTOMUS 2016.pdf (264kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi ja saatetaan maakuntavaltuustolle tiedoksi.