Hallitus 1 / 2017 23.01.2017
MAAKUNTAHALLITUKSEN VARAJĂ„SEN HANNAH HONKASEN ILMOITUS EROAMISESTA KD:STA

Ylimääräinen asia

Maakuntahallituksen varajäsen Hannah Honkanen on ilmoittanut eronneensa Kristillisdemokraattisesta puolueesta 9.11.2016. Hän toimii tämän valtuustokauden loppuosan Haminan kaupunginvaltuustossa ja Haminan muiden luottamustehtävien osalta Keskustan valtuustoryhmässä sitoutumattomana jäsenenä.

Kristillisdemokraattien Kymen piirin sihteeri on ilmoittanut Hannah Honkaselle, että he eivät tule nimeämään uutta varajäsentä maakuntahallitukseen enää tämän valtuustokauden aikana.

Hannah Honkanen jatkaa maakuntahallituksessa Sari Palmin varajäsenenä KD:n mandaatilla sitoutumattomana jäsenenä tämän valtuustokauden loppuun saakka.

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.