23.1.2017 maakuntauudistuksen johtoryhmä 23.01.2017
ESIVALMISTELUSUUNNITELMALUONNOS 23.1.2017

Esivalmistelusuunnitelmaa on päivitetty ajantasaiseksi seuraavasti:

- Terveydenhuoltolain ja sosiaalihuoltolain muutokset tulivat voimaan 1.1.2017. Ympärivuorokautisesti päivystävien sairaaloiden työnjako, leikkaustoiminnan kokoaminen sekä terveydenhuollon ja sosiaalipäivystyksen yhteispäivystyksen aloittaminen tapahtuu kuitenkin viimeistään 1.1.2018. Diaan 8 on tehty maakunnan tahtotilaa koskevat tarkistukset.

- Hallitus on 22.12.2016 julkistanut linjaukset keskeisten sote- ja maakuntauudistuslakien hallituksen esitysten sisällöistä. Muutokset on päivitetty mm. dioihin 29 - 31.

- Esivalmisteluvaiheen lisäresurssointi on esitetty diassa 32

- Esivalmisteluvaiheen ja väliaikaishallinnon talousarvio valtiovarainministeriöltä haettavaa valtionavustusta varten on esitetty dioissa 33 - 34.

- Palvelukeskusmallista luovutaan ja siirrytään liikelaitosmalliin. Päivitetty konsernirakenne ilmenee dioista 43-44.

- Maakuntien rahoituslain perusteet ilmenevät diasta 45.

Liite

Esityslistan liitteenä esivalmistelusuunnitelmaluonnos 17.1.2017.

Esitys Jory MAKU

Hyväksytään päivitetty esivalmistelusuunnitelmaluonnos.