Hallitus 1 / 2017 23.01.2017
TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA JA KUNTAMAKSUT VUONNA 2017

Valtuusto on 12.12.2016 hyväksynyt talousarvion vuodelle 2017 Sitovat tulostavoitteet on hyväksytty johdolle ja edunvalvonnalle (maakuntajohtaja), aluekehityksen edistämiselle (aluekehitysjohtaja), aluesuunnittelulle (suunnittelujohtaja), hallinnolle ja taloudelle (hallintopäällikkö) sekä kesäyliopistolle (rehtori). Vastuuviranhaltija on ilmoitettu suluissa.

Valtuusto on hyväksynyt maakuntahallitusta sitovasti määrärahat eli toimintakatteen luottamushenkilöhallinnon, viraston, itsehallinnoitujen projektien ja kesäyliopiston tehtäväalueille. Itsehallinnoidut projektit sisältävät maakuntauudistuksen ja liikennejärjestelmätyön jatkuva toimintamalli - kustannuspaikat sekä Suomi100-hankkeen.

Taloussäännön 5 §:n 4 kohdan mukaan määrärahojen jako osamäärärahoihin tehdään talousarvion käyttösuunnitelmilla. Valtuuston hyväksymiä määrärahoja ei ole tarvetta jakaa osamäärärahoihin.

Jäsenkunnilta laskutettava kuntamaksujen määrä on 2 156 100 €, joka jakaantuu kunnittain seuraavasti:

Hamina       252 243 €

Kotka           668 218 €

Miehikkälä    17 895 €

Pyhtää           65 116 €

Virolahti        32 505 €

Iitti                  72 792 €

Kouvola    1 047 331 €

Perussopimuksen 29 §:n mukaan jäsenkuntien maksuosuudet suoritetaan varainhoitovuoden aikana maakuntahallituksen määräämissä erissä ja määrääminä aikoina.

Esivalmistelua ollaan laajentamassa keväällä 2017 siinä vaiheessa ,kun saadaan varmuutta sote- ja maakuntauudistuksen lainsäädännön hyväksymisestä eduskunnassa. Esivalmistelukustannuksiin tullaan hakemaan valtiovarainministeriöltä valtionavustusta. Myös väliaikaishallinnosta muodostuu liitolle lisäkuluja.

Taseessa olevan ylijäämän määrä on 508 378,45 €.

Lisätietoja antaa hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651 tai ulla.silmari@kymenlaakso.fi

Liite

Esityslistan liitteenä talousarvion käyttösuunnitelma 2017.

käyttösuunnitelma_2017.pdf (203kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää

- hyväksyä käyttösuunnitelman vuodelle 2017 valtuuston hyväksymien määrärahojen mukaisena.

- tulostavoitteiden toteuma raportoidaan kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä ja määrärahaseuranta raportoidaan neljännesvuosittain. Mahdollisista poikkeamista taloudellisessa tilanteessa raportoidaan tarvittaessa heti.

- jäsenkuntien maksuosuudet laskutetaan neljännesvuosittain tammi-, huhti-, heinä- ja lokakuussa.