Hallitus 1 / 2017 23.01.2017
MAAKUNTAVALTUUSTON KOKOUKSEN 12.12.2016 PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Kokouksessaan 12.12.2016 maakuntavaltuusto käsitteli seuraavat asiat:

1 §    Kokouksen avaus
2 §    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 §    Pöytäkirjantarkastajien valinta ja pöytäkirjan nähtävilläpito
4 §    Asioiden käsittelyjärjestys
5 §    Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot ja puheenjohtajien vuosipalkkiot

- pöytäkirjanote taloussihteerille


6 §    Tulossuunnitelma 2017-2020 ja talousarvio 2017

- Tulossuunnitelma toimitettu tiedoksi jäsenkunnille ja kuntien talousjohtajille sekä julkaistu liiton nettisivuilla.


7 §    Kymenlaakson ilmasto- ja energiastrategian seurantaraportti
8 §    Kymenlaakson luonnonvarastrategian seurantaraportti
9 §    Kymenlaakson maakuntakaava 2040, maakuntakaavan tavoitteet (valtuusto)
10 §    Maakuntauudistuksen tilannekatsaus
11 §    Seuraava kokous pidetään 24.4.2017.
12 §    Kokouksen päättäminen

Lisätietoja hallintopäällikkö Ulla Silmäri, gsm 044 559 8651, ulla.silmari@kymenlaakso.fi

Esitys Hallitus

Todettuaan että maakuntavaltuuston päätökset ovat laillisia eivätkä ylitä maakuntavaltuuston toimivaltaa, päättää maakuntahallitus laittaa maakuntavaltuuston päätökset täytäntöön.