Hallitus 1 / 2017 23.01.2017
PĂ–YTĂ„KIRJANTARKASTASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Holmberg ja Larikka, seuraavina Lehtinen ja Lehtola.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 27.1.2017.