Hallitus 3 / 2017 20.03.2017
RAHOITUSHAKEMUS AIKO / XAMPUS INNOVAATIOEKOSYSTEEMINĂ„ / MASTER PLAN

Hakemusnumero KL/817/0005080H9
Hakijan virallinen nimi: Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Oy (Xamk Oy)
Alueelliset innovaatiot ja kokeilut AIKO-rahoitus
Alkamispäivämäärä 1.3.2017 Päättymispäivämäärä 28.2.2018

Hankkeen sisältö
Hankkeen tavoitteena on tunnistaa uuden kampusalueen kehitysmahdollisuudet ja visioida alueen potentiaali vetovoimaisena kampus kokonaisuuteena, tältä pohjalta laaditaan master plan eli yhteinen visio ja tahtotila tulevan xambuksen toimintamallista (toiminta sisältö) innovaatio ekosysteeminä varsinaisen rakennuttamisprojektin pohjaksi.

Hankkeen toiminta kohdistuu yhden maakunnan alueelle, Kymenlaakso
Seutukunnat: Kotkan-Haminan seutu

Kustannukset Yhteensä €
Palkkakustannukset 90 000 €
Ostopalvelut 20 000 €
Matkakustannukset 0
Kone- ja laiteinvestoinnit 0
Rakennukset ja maa-alueet 0
Muut kustannukset 0
Flat rate (24%) 21 600 €
Kustannukset yhteensä 131 600 €

Rahoitus Yhteensä (€) Osuus nettokustannuksista (%)
1 Haettava AIKO rahoitus 65 800 € (50 %)
2 Kuntien rahoitus 25 000 €  (19 %)
3 Muu julkinen rahoitus 40 800 € (31 %)
4 Yksityinen rahoitus 0 0
Rahoitus yhteensä 131 600 € (100 %)

Esitys Hallitus

Kymenlaakson maakuntahallitus hyväksyy "XAMPUS innovaatioekosysteeminä / master plan"-hankkeen osarahoitettavaksi AIKO-rahoituksella. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 131 600 euroa. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy:lle myönnetään rahoitusta valtion talousarvion momentilta 32.50.40 (Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen määräraha) 50 % projektin hyväksytyistä kokonaiskustannuksista, enintään 65 800 euroa. 

Kustannusarvio 2017-2018 %
Henkilöstökulut 90 000 68,4
Ostopalvelut 20 000 15,2
Välilliset kustannukset (flat rate) 21 600 16,4
Kustannukset yhteensä 131 600 100,0
Tulot 0 0
Nettokustannukset yhteensä 131 600
100,0

 Arvonlisävero jää hakijan lopulliseksi kustannukseksi. Kustannuksiin sisältyy arvonlisävero.

Rahoitussuunnitelma 2017-2018 %
AIKO 65 800 50,0
Kuntarahoitus 25 000 19,0
Muu julkinen rahoitus (Xamk) 40 800 31,0
Rahoitus yhteensä 131 600
100,0

 Kuluja voidaan hyväksyä ajalle 1.3.2017-28.2.2018.

Viimeinen maksatus on haettava maksuun neljän kuukauden kuluessa hankkeen päättymisestä, siis viimeistään 30.6.2018.

Hankkeen yhteyshenkilö on vs. aluekehitysjohtaja Riitta Kallström.

Hankkeessa on noudatettava tämän päätöksen liitteenä olevia Kymenlaakson liiton rahoitusehtoja.

Liite