12.12.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 12.12.2016
MAKU-PALVELUJEN PROJEKTIRYHMÄN AJANKOHTAISKATSAUS

Maakuntahallituksen päätöksellä 14.12.2015 käynnistettiin maakuntapalvelujen (MAKU) projektityöskentely. Projektiryhmässä on kaikkien toimijoiden (Kymenlaakson Liitto, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Kaakkois-Suomen TE-toimisto, Kymenlaakson pelastuslaitos, kuntien ympäristöterveydenhuolto, kuntien maaseutuhallinto ja lomituspalvelut sekä Carea) edustus.

Väliraportissa 14.12.2015 - 15.8.2016 on kuvattu MAKU-palvelujen toimintaa ja volyymia.

MAKU-palvelujen toimihenkilöiden tulevaisuustyöpajat on pidetty 26.5. 19.8. ja 19.10. Niissä on päivitetty tulevan maakunnan visiota ja arvioitu muutoksen aiheuttamat tarpeet ja mahdollisuudet uudistaa yhdistettävien maakuntapalvelujen prosesseja asiakaslähtöisiksi kustannustehokkaalla ja entistä vaikuttavamalla tavalla.

Yhteisen näkemyksen mukaan asiakkaiksi nähdään kuntalaiset, yritykset, sidosryhmät ja kumppanit sekä ympäristö. Maakuntavaltuuston hyväskymä maakuntastrategia ohjaa kaikkea maakunnan toimintaa. Palvelukokonaisuudet ja asiakkaat kuvataan esityslistan liitteenä.

Kansallisen maakuntadigi-työryhmän näkemys maakunnan palveluarkkitehtuurista on esityslistan liitteenä.

Maakuntajohtaja ja muutosjohtaja esittelevät asiaa kokouksessa.

Liite

Esityslistan liitteenä MAKU-palvelujen palvelukokonaisuudet sekä maakunnan palveluarkkitehtuuri diasarja.

Maakunnan asiakasläht palvelukokonaisuudet diana 02122016.pdf (267kt)
Maakuntien-arkkitehtuuri-valmistelu-2016-11-28.pdf (2Mt)
Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi.