Hallitus 12 / 2016 12.12.2016
KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA 2040, MAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEET

Maakuntahallitus 21.11.2016:

Maakuntakaavan tavoitteet -asiakirjassa asetetaan kokonaismaakuntakaavatyön tavoitteet ja suuntaviivat. Tavoiteasiakirja on käsitelty mm. sidosryhmätyöpajassa 12.9.2016 sekä Kymenlaakson ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa. Tavoiteasiakirja on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa maakuntakaavan viranomaisneuvottelussa 18.10.2016.

Esitys:
Hyväksytään Kymenlaakson maakuntakaavan tavoiteasiakirja.

Päätös:
Asia lähetettiin uudelleen valmistelteltavaksi.

---------------------------

Maakuntahallitus 12.12.2016:

Tavoiteasiakirja on tarkistettu ja selkeytetty  maakuntahalllituksessa 21.11.2016 käydyn keskustelun pohjalta.

---------------------------

Liite

Pöytäkirjan liitteenä maakuntakaavan 2040 tavoiteasiakirja.

Muokattu_tavoiteasiakirja_hallitus121216.pdf (3Mt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä taulukko tavoiteasiakirjan muutoksista.

MUUTOKSET_TAVOITEASIAKIRJAAN01122016.pdf (386kt)
Esitys Hallitus

Maakuntallitus keskustelee tavoiteasikirjan muutosesityksistä ja maakuntahallitus hyväksyy tavoiteasiakirjan.