21.11.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 21.11.2016
PÄIVITETTY SOTE-PROJEKTISUUNNITELMALUONNOS

SOTE - projektiryhmän puheenjohtaja Jorma Haapanen esittelee kokouksessa päivitetyn projektisuunnitelmaluonnoksen.

Liite

Esityslistan liitteenä päivitetty projektisuunnitelmaluonnos. 

SOTE Projektisuunnitelma 18.11.2016.pdf (785kt)
Liite

Pöytäkirjan liitteenä äänestysluettelo.

Äänestysluettelo § 4.pdf (154kt)
Esitys Jory MAKU

Merkitään tiedoksi.