Hallitus 1 / 2017 23.01.2017
MAAKUNTAOHJELMAN LAADINTA KAUDELLE 2018-2021

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt maakuntien liittoja valmistelemaan maakuntaohjelmat vuosille 2018-2021. Nykyinen maakuntaohjelma on laadittu vuosille 2014-2017. Alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 32§ mukaan maakuntaohjelma tulee hyväksyä kunnanvaltuustojen toimikauden alkamisvuotta seuraavan vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Valmisteilla olevasta maakuntauudistuksesta johtuen nyt valmisteltava maakuntaohjelma tuodaan maakuntavaltuuston hyväksymiskäsittelyyn joulukuussa 2017. Vuonna 2018 suorilla vaaleilla valittava uusi maakuntavaltuusto voi halutessaan tehdä maakuntaohjelmaan muutoksia.

Maakuntauudistuksen myötä aluekehittämisjärjestelmää ja aluekehittämisen strategista suunnittelua uudistetaan. Maakuntien liittojen ja TE-toimistojen tehtävät sekä pääosa ELY-keskusten tehtävistä siirtyvät uusien maakuntien järjestämisvastuulle.

Nyt laadittava maakuntaohjelma valmistellaan muutostilanteessa ja sen rooli aluekehittämisen linjausten jatkuvuuden pohjana on keskeinen uuden maakunnan aloittaessa työnsä.

Maakuntaohjelman laadinta tapahtuu voimassa olevan lainsäädännön puitteissa, mutta ministeriö ohjeistaa maakuntien liittoja seuraamaan maakuntauudistuksen etenemistä ja ottamaan sen myötä tehdyt päätökset huomioon ohjelmointiprosessissa.

Maakuntaohjelma valmistellaan kuten ennenkin yhteistyössä kuntien, valtion viranomaisten ja alueen kehittämiseen osallistuvien yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden vastaavien tahojen kanssa. Erityisesti tulee kiinnittää huomiota uuteen maakuntaan koottavien nykyisten eri organisaatioiden vahvaan osallisuuteen maakuntaohjelman valmistelutyössä.

Liite

Esityslistan liitteenä työ- ja elinkeinoministeriön kirje maakuntaohjelmien laadinnasta kaudelle 2018-2021.

Maakuntaohjelmien laadinta kaudelle 2018-2021.pdf (345kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus päättää käynnistää maakuntaohjelman 2018-2021 valmistelun.