21.11.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 21.11.2016
KOKOUSAJANKOHDAT KESÄKUUHUN 2017 ASTI
Esitys Jory MAKU

Maakuntauudistuksen johtoryhmä kokoontuu ennen maakuntahallituksen kokouksia seuraavasti:
- ma 23.1. klo 9 maakuntatalo
- ma 20.2. klo 9 maakuntatalo
- ma 20.3. klo 9 maakuntatalo
- huhtikuussa ei kokousta
- ma 22.5. klo 9 maakuntatalo
- ma 5.6. klo 9 maakuntatalo