Hallitus 11 / 2016 21.11.2016
KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA 2040, PALAUTE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA

Kymenlaakson maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on ollut nähtävillä kaikissa Kymenlaakson kunnissa, Kymenlaakson Liiton virastossa sekä Kymenlaakson liiton internetsivuilla 17.8.-30.9.2016. Nähtävilläolon aikana osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on pyydetty lausuntoja. OAS on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa maakuntakaavan viranomaisneuvottelussa 18.10.2016.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma keräsi yhteensä 2 kannanottoa ja 38 lausuntoa. Suunnitelmasta saatu palaute on ollut pääosin myönteistä. Korjauksia ja täydennysesityksiä on esitetty mm. osallisten luetteloon liittyen. Lisäksi esitettiin lukuisia kaavan sisältöön kohdistuvia kannanottoja. MTK ja Metsäkeskus sekä lausuntoajan jälkeen maa- ja metsätalousministeriö esittivät toivomuksen, että Metsäkeskus osallistuisi tulevaisuudessa viranomaisneuvotteluihin.
Suunnitelmasta satu palaute ja vastineet on koottu palautetaulukkoon.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on kaavoitusprosessin käsikirjoitus, jota tarkennetaan kaavoituksen edetessä saadun palautteen pohjalta.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annetut lausunnot ja palautteet.

Osallistumis- ja arviontisuunnitelman pa (123kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi