Hallitus 11 / 2016 21.11.2016
KYMENLAAKSON MAAKUNTAKAAVA 2040, MAAKUNTAKAAVAN TAVOITTEET

Maakuntakaavan tavoitteet -asiakirjassa asetetaan kokonaismaakuntakaavatyön tavoitteet ja suuntaviivat. Tavoiteasiakirja on käsitelty mm. sidosryhmätyöpajassa 12.9.2016 sekä Kymenlaakson ympäristöpoliittisessa neuvottelukunnassa. Tavoiteasiakirja on käsitelty maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa maakuntakaavan viranomaisneuvottelussa 18.10.2016.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä maakuntakaavan 2040 tavoiteasiakirja.

Muokattu_tavoiteasiakirja_hallitus121216.pdf (3Mt)
Liite

Esityslistan liitteenä maakuntahallitukselle osoitettu kirjelmä.

Kymenlaakso_maakuntakaava_kirjelmä_maakuntahallitus.pdf (29kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään Kymenlaakson maakuntakaavan tavoiteasiakirja.