31.10.2016 maakuntauudistuksen johtoryhmä 31.10.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lonka ja Pakkanen, seuraavina Rautamaa ja Tinkanen.

Esitys Jory MAKU

Maakuntauudistuksen johtoryhmä valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 4.11.2016.