Hallitus 10 / 2016 31.10.2016
LAUSUNTO SOTE- JA MAAKUNTALAKILUONNOKSISTA

Lausuntoaika päättyy 9.11.2016.

Lausuntopyyntöön, lakiluonnoksiin ja esittelyaineistoon voi tutustua: http://alueuudistus.fi/hallituksen-esitysluonnos-31-8-2016

Sote- ja maakuntauudistuksen työryhmien lausuntoesityksiin ohjautuva esitys Kymenlaakson Liiton lausunnoksi on esityslistan liitteenä.

Kuntajohtajat sekä sote- ja maakuntauudistuksen johtoryhmä käsittelee lausuntoa 26.10. Maakuntauudistuksen johtoryhmä käsittelee lausuntoa 31.10. klo 9.

Liite

Pöytäkirjan liitteenä lausunto

Lausunto_jory_31102016.pdf (288kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään maakuntauudistuksen johtoryhmän kokouksessa 31.10.2016 hyväksytyn liitteen mukainen lausunto.

Lausunto saatetaan tiedoksi ja omassa lausunnossaan huomioonotettavaksi jäsenkunnille, Kymenlaakson Pelastuslaitokselle, Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle, Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ja Carealle.