Hallitus 9 / 2016 17.10.2016
KAUPALLISEN KALASTUKSEN VAKUUTUSTURVAA

Suomeen luotiin 1920-luvulla kalastusvakuutus, jossa valtio osallistuu kalanpyydyksille ja kalastusaluksille aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen. Järjestelmä luotiin, koska kaupalliset vakuutuksenantajat pitivät kalastajien aluksia ja pyydyksiä liian riskialttiina vakuutuskohteina.

Maa- ja metsätalousministeriö on valmistellut lakiesityksen (HE laiksi kaupallisen kalastuksen vakuutustuesta annetun lain muuttamisesta), jossa troolikalastuksen vakuutustuki poistetaan kokonaan ja valtion osuutta rysä- ja venevahinkojen korvauksista vähennetään. Alan toimijat ovat huolissan, että ilman kalastusvakuutusta kaupallisen kalastuksen toimintaedellytykset romahtavat. Etelä-Suomen kalastajain liitto otti asiaan liittyen yhteyttä Kymenlaakson liitoon, ja viitaisi mm. Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen kansanedustajien kannanottoon kalastusvakuutuksen puolesta.

Kaupallisen kalastuksen vakuutustuki on Kymenlaaksossa tärkeä tukimuoto erityisesti rannikkokalastukselle. Korvaustarpeet liittyvät Kymenlaaksossa täällä hetkellä tyypillisesti rannikkokalastuksen rysävahinkoihin sekä myrskyvahinkoihin.

Liite

Esityslistan liitteenä Varsinais-Suomen liiton ja kansanedustajien kannanotto.

Kaupallisen kalastuksen vakuutusturva.pdf (221kt)
Esitys Hallitus

Maakuntahallitus yhtyy Varsinais-Suomen liiton ja Varsinais-Suomen kansanedustajien kannanoton näkemyksiin kalavakuutuksen puolesta ja korostaa vakuutusturvan merkitystä erityisesti rannikon rysäkalastuksen osalta.