Hallitus 9 / 2016 17.10.2016
PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA

Tarkastusvuorossa ovat Lehtinen ja Lehtola, seuraavina Lonka ja Pakkanen.

Esitys Hallitus

Maakuntahallitus valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen jälkeen sähköisesti ja asetetaan yleisesti nähtäville 21.10.2016.