Maakunnan yhteistyöryhmä 3 / 2016 07.10.2016
MAAKUNTAOHJELMAN TOIMEENPANOSUUNNITELMA 2017-2018 LUONNOS (7.10.2016 MYR)

ALKE-lain 33 §:n mukaan maakunnan liiton johdolla valmistellaan kahden vuoden välein maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma maakunnan yhteistyöryhmän hyväksyttäväksi.

TEM:n ohjeistuksen mukaan maakunnan tulee laatia toimeenpanosuunnitelma, jonka aikajänne ulottuu vuoden 2018 loppuun. Vuotta 2018 koskevat suunnitelmat ovat alustavia eikä niiden tarvitse olla sitovia. Maakunnat laativat vuonna 2017 ns. muutosmaakuntaohjelman, jonka yhteydessä päivitetään myös toimeenpanosuunnitelma vuoden 2018 osalta.

Kymenlaakson maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma 2015-2016 päivitettiin alkuvuonna 2016 (TOPSU 2016-2017 29.2.2016). Nyt laaditussa vuosia 2017-2018 koskevassa toimeenpanosuunnitelmassa on huomioitu edellisen päivityksen jälkeen valmistuneet älykkään erikoistumisen strategia ja ennakoidun rakennemuutoksen varautumissuunnitelma.

Maakunnan yhteistyöryhmän sihteeristö 22.9.2016

Esitys: Sihteeristö hyväksyy toimeenpanosuunnitelman. Toimeenpanosuunnitelma viedään maakunnan yhteistyöryhmän käsittelyyn 7.10.2016.

Päätös: Toimeenpanosuunnitelma hyväksyttiin muutamilla täydennyksillä ja täsmennyksillä. Korjattu luonnos lähetetään vielä sihteeristön jäsenille tarkistettavaksi. Sihteeristö hyväksyi myös toimeenpanosuunnitelmaan liittyvä rakennerahastovaroja koskeva rahoitussuunnitelma 2017. Toimeenpanosuunnitelma 2017-2018 viedään yhteistyöryhmän käsittelyyn 7.10.2016.

Liite

Esityslistan liitteenä toimeenpano- ja rahoitussuunnitelmat 2017-2018.

Toimeenpanosuunnitelma 2017-2018 luonnos.pdf (464kt)
TOPSU 2017-2018 rahoitussuunnitelma.pdf (469kt)
Esitys MYR

Maakunnan yhteistyöryhmä hyväksyy toimeenpanosuunnitelman 2017-2018.