Maakunnan yhteistyöryhmä 3 / 2016 07.10.2016
PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS JA NÄHTÄVILLÄPITO

Pöytäkirjan tarkastaa kaksi kussakin kokouksessa valittua  yhteistyöryhmän jäsentä, ellei yhteistyöryhmä jonkin asian kohdalla  toisin päätä. Pöytäkirja postitetaan puheenjohtajan ja  pöytäkirjantarkastajien allekirjoitettavaksi.

Pöytäkirja asetetaan yleisesti nähtäville maakuntatalolla sen viikon  perjantaina, kun allekirjoitettu pöytäkirja on saapunut maakuntatalolle.

Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Jukka Lempiäinen ja Juha Klami, seuraavina Sini Kurho ja Heta Vilén.

Esitys MYR

Valitaan kaksi  pöytäkirjantarkastajaa ja todetaan, että yhteistyöryhmän pöytäkirjat asetetaan yleisesti nähtäville sen viikon perjantaina, kun pöytäkirja on  palautunut allekirjoitettuna maakuntatalolle.