Tarkastuslautakunta 3 / 2016 22.09.2016
TILINTARKASTUSPALVELUJEN HANKINTA VUOSILTA 2017-2018 / SUORAHANKINTATARJOUSPYYNTĂ– BDO AUDIATOR OY:LTĂ„

Ylimääräinen asia

Kymenlaakson Liitto ja BDO Audiator Oy ovat tehneet valtuustokaudelle 2013 – 2016 sopimuksen tilintarkastuspalvelujen hankinnasta.

Sopimuksen mukaan tarkastuspäivän hinta on 670 € (arvioitu tarkastuspäivien määrä 4 pv). Tarkastuslautakunnan sihteeritehtävien hinta on 670 € / päivä (arvioitu 4 kokousta vuodessa). Hinnat sisältävät matka- ja muut kustannukset.

Vuosittaiset kustannukset ovat noin 5 360 €.

Esitys Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta päättää pyytää suorahankintana tarjouksen BDO Audiator Oy:lta vuosien 2017 – 2018 tilintarkastuspalvelujen hankinnasta.

Perustelut suorahankinnalle ovat seuraavat:
Tilintarkastuspalvelun hankinnan arvo jää sopimuskaudelta 2017-2018 jää alle 30 000 euron (ilman alv:a) eli alle kansallisen kynnysarvon.

Sipilän hallituksen valmistelussa on sote- ja maakuntauudistus, mikä merkitsee maakunnan liiton lakkauttamista 31.12.2018 ja uuden maakunnan perustamista 1.1.2019. alliset ja organisatoriset muutokset.

Tässä tilanteessa ei ole hankinnan määrä huomioon ottaen perusteltua lähteä vaihtamaan palveluntuottajaa. Toisaalta tilintarkastuspalveluja kilpailutettaessa vuonna 2012 saatiin tarjous vain BDO Audiator Oy:ltä.  kokonaistilanteesta.

Kansallisen kynnysarvon alittavasta hankintapäätöksestä voi tehdä hankintalain mukaisen hankintaoikaisuvaatimuksen hankintayksikölle eli markkinaoikeusvalitusta ei voi tehdä.