Maakunnan yhteistyöryhmä 3 / 2016 07.10.2016
MUUTOS MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄSSÄ / SAK

Maakuntahallitus 19.9.2016:

Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry esittää, että Kymenalaakson maakunnan yhteistyöryhmään nimetään Sonja Laitisen tilalle Sini Kurho. Varajäsenenä jatkaa edelleen Johanna Söderlund.

Esitys:
Nimetään maakunnan yhteistyöryhmään jäljellä olevaksi toimikaudeksi SAK ry:stä varsianiseksi jäseneksi Sini Kurho.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

-------------------------

Esitys MYR

Merkitään tiedoksi.