Hallitus 7 / 2016 15.08.2016
SOTE- JA MAAKUNTAUUDISTUKSESTA JULKAISTUT LAKILUONNOKSET

Hallitus julkisti keskiviikkona 29. kesäkuuta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen ja maakuntien perustamisen alustavat lakiluonnokset. Uudistusten keskeiset lait ovat maakuntalaki, sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki, voimaanpanolaki ja maakuntien rahoituslaki.Lakiluonnoksiin voi tutustua: valtioneuvosto.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/hallitus-julkisti-sote-ja-maakuntauudistuksen-lakiluonnokset

Hallituksen esitysluonnoksen valmistelu jatkuu kesän ajan. Hallituksen esitysluonnos valmistuu ja se lähetetään viralliselle lausuntokierrokselle elokuussa. Lausuntoaika on kymmenen viikkoa. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle.

Voimaanpanolakiluonnoksen mukaan maakunnat julkisoikeudellisina yhteisöinä perustetaan 1.7.2017. Väliaikainen valmistelutoimielin vastaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelusta siihen saakka, kunnes maakuntavaltuusto on valittu ja maakuntavaltuuston asettama maakuntahallitus on aloittanut toimintansa. Välikaisen valmistelutoimielimen jäsenet ovat viranhaltijoita.

Maakunnan alueen maakunnan liiton, kuntien, sairaanhoitopiirin, erityishuoltopiirin, pelastuslaitoksen, ELY-keskuksen ja työ- ja elinkeinotoimiston on sovittava välittömästi lain voimaantultua väliaikaisen valmistelutoimielimen kokoonpanosta. Maakunnan liitto johtaa sopimusneuvotteluja ja asettaa väliaikaisen valmistelutoimielimen neuvottelussa sovitun mukaisesti. Maakunnan liiton on huolehdittava, että valmistelutoimielimen ensimmäisen kokous kutsutaan koolle. Maakunnan liiton on järjestettävä kokous- ja työtilat sekä huolehdittava työskentelyedellytysten muusta varmistamisesta. Maakunnan liitto vastaa myös valmistelutoimielimen toiminnan ja henkilöstön edellyttämistä talous- ja henkilöstöhallinnon palvelutehtävistä.

Väliaikainen valmistelutoimielin johtaa maakunnan toiminnan ja hallinnon käynnistämisen valmistelua maakuntavaltuuston toimikauden alkuun asti. Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan vuoden 2018 presidentinvaalin yhteydessä. Maakuntavaltuuston toimikausi alkaa 1.3.2018 ja kestää vuoden 2021 toukokuun loppuun.

Liite

Esityslistan liitteenä VM:n tiivistelmä sote- ja maakuntauudistuksen keskeisistä asioista.

Tiivistelmä sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten keskeisistä asioista 29.6.2016(1).pdf (464kt)
Liite

Esityslistan liitteenä VM:n yleisesittelydiasarja sote- ja maakuntauudistuksesta.

3 Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnosten yleisesittelydiat 29.6.2016(2).pdf (1Mt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.