Hallitus 7 / 2016 15.08.2016
LAUSUNTO LIIKUNTAPAIKAN PERUSTAMISHANKKEIDEN RAHOITUSSUUNNITELMAN 2017-2020 KIIREELLISYYSJÄRJESTYKSESTÄ

14.6.2016 saapuneella kirjeellä Etelä-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimen vastuualue on pyytänyt maakuntaliitoilta lausuntoa laatimastaan esityksestä toiminta-alueellaan toteutettaviksi aiotuista liikuntapaikkojen perustamishankkeiden kiireellisyysjärjestyksestä. Esitys on laadittu opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntapaikkojen rahoitussuunnitelmaan vuosiksi 2017 - 2020. Suunnitelmaan esitetään hankkeita, joiden arvioidut rakennuskustannukset ovat vähintään 700 000 € (alv 0 %). Aluehallintoviraston esitystä laadittaessa on otettu huomioon mahdollisesti tuleva muutos, jossa rahoitussuunnitelmaan mukaan otettavien hankkeiden vähimmäiskustannusarviota nostetaan nykyisestä.

Lausunnossa maakuntaliittoja pyydetään tarkastelemaan oman alueensa hankkeiden alueellista merkitystä sekä ottamaan kantaa maakunnan hankkeiden keskinäiseen kiireellisyysjärjestykseen. Lausunnot pyydettiin 28.6.2016 mennessä.

Virastosta on 27.6. annettu seuraava lausunto:

"Aluehallintovirasto on asettanut kiireellisyysjärjestyksessä ensimmäiselle sijalle vuonna 2017 Iitin kunnan ilmoittaman Vuolenkosken liikuntahallin, joka on Iitin kunnan taloussuunnitelmassa merkitty vuodelle 2017.
Kymenlaakson Liitto pitää Vuolenkosken liikuntahallin rakentamista alueellisesti asukkaiden ja maaseudun kehittämisen kannalta tärkeänä hankkeena, jonka toteuttamiseen Iitin kunta on taloussuunnittelussaan varautunut. Hankkeen sijoittuminen ensimmäiselle sijalle vuonna 2017 on perusteltua.

Rahoitussuunnitelmaan ei ole esitetty Kymenlaaksosta muita liikuntapaikkahankkeita."

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.