Hallitus 6 / 2016 13.06.2016
IITIN KUNNAN SIIRTYMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN MAAKUNTAAN 1.1.2019

Hallituksen reformiministerityöryhmä linjasi 26. toukokuuta, mihin maakuntaan maakunnan vaihdosta esittäneet kunnat sijoittuvat uudessa maakuntajaossa vuoden 2019 alusta lukien.

Pieksämäki, Savonlinna ja Enonkoski sijoitetaan uudessa maakuntajaossa Etelä-Savon maakuntaan. Jämsä ja Kuhmoinen sijoitetaan Keski-Suomen maakuntaan. Heinävesi siirretään Pohjois-Karjalan maakuntaan ja Savo-Karjalan vaalipiiriin, Joroinen Pohjois-Savon maakuntaan ja Savo-Karjalan vaalipiiriin, Iitti Päijät-Hämeen maakuntaan ja Hämeen vaalipiirin ja Isokyrö Etelä-Pohjanmaan maakuntaan.
 
Linjausten perustana reformiministeriryhmä käytti kokonaisharkintaa. Kriteereinä olivat maakunnan alueiden yhtenäisyys ja toiminnallisuus sekä niiden edellytykset järjestää maakunnan vastuulla olevia palveluja. Erityistä painoa annettiin sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiselle.

Uudessa maakuntahallinnossa ensimmäisestä maakuntajaosta säädetään suoraan lainsäädännössä ja myöhemmät muutokset siihen tehdään erikseen säädettävällä tavalla valtioneuvoston päätöksin. Nykyinen maakuntajakolaki kumotaan samassa yhteydessä.

Koko lakipaketti tulee aikanaan lausunnoille ja silloin näkee yksityiskohdat, miten asia on suunniteltu järjestettäväksi.

Maakuntajaossa tapahtuva muutos vaikuttaa Kymenlaakson kokonaismaakuntakaava 2040:n laadintatyöhön. Suunnitteluvastuu ja päätösvalta maakuntakaavoituksesta siirtyy Iitin osalta Päijät-Hämeen maakuntaan 1.1.2019 alkaen.

Kymenlaakson kokonaismaakuntakaava on tarkoitus vahvistaa Kymenlaakson maakuntavaltuustossa 2019, jolloin Iitti on jo osa Päijät-Hämeä.

Kymenlaakson kokonaismaakuntakaavan suunnittelualuerajaus- ja vaikutusaluemäärittelyyn liittyen tehdään tarkistuksia. Maakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään.

Esitys Hallitus

Merkitään reformiministeriryhmän linjaus tiedoksi.