Hallitus 6 / 2016 13.06.2016
POHJOINEN KASVUVY√ĖHYKE

Maakuntahallitus 22.2.2016

Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistäminen (AIKO) on yksi hallituksen syksyllä aloittamista aluekehittämistoimista.

Kasvusopimusten tavoitteena on elinkeinoelämän kasvun ja kilpailukyvyn vahvistaminen keskittymällä muutamiin strategisiin kehittämisen kärkiin. Parhaiden ehdotusten tehneiden kaupunkien kanssa tehdään alkuvuodesta 2016 kasvusopimukset. Pääkaupunkiseudun kanssa solmitaan kasvusopimus osana metropolipolitiikkaa.

Kasvuvyöhykkeiden kehittäminen on uusi aluekehittämisen työkalu. Valtakunnallisesti merkittävien kasvuvyöhykkeiden tavoitteena on lisätä liiketoimintaa, saada työvoima liikkeelle ja sujuvoittaa työssäkäyntiä yli kuntarajojen. Kasvuvyöhykkeet haastetaan kilpailuun, jossa valitaan 1–2 parasta, joiden kanssa valtio solmii strategisen sopimuksen vyöhykkeiden kehittämiseksi.

Kasvuvyöhykehakemukset tuli toimittaa työ- ja elinkeinoministeriölle 29.1.2016 mennessä. 13 kaupungin ja kuuden maakuntaliiton valmistelema Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hakemus TEM:lle on esityslistan liitteenä.

Esitys:
Merkitään tiedoksi.

Päätös:
Hyväksyttiin esityksen mukaan.

--------------------------

Maakuntahallitus 13.6.2016

Työ- ja elinkeinoministeriö päätti 4.3.2016 valita Pohjoisen kasvuvyöhykkeen toiseksi kahdesta vyöhykkeestä, joiden kanssa jatketaan neuvotteluja kasvusopimuksen solmimiseksi. Turun kaupunki ja Uudenmaan liitto ovat koordinoineet neuvotteluja, joiden pohjalta on valmisteltu liitteenä oleva kasvusopimusluonnos.

Valtio-osapuoli sitoutuu kasvusopimukseen AIKO-rahoituksella. Tarkoitus on, että päätös AIKO-rahoituksen suuruudesta tehdään 9.6.2016. Kasvusopimushakemuksessa AIKO-rahoituksen osuudeksi muodostui 1,08 miljoonaa euroa vuosina 2016-2018. Alueiden omarahoitusosuudet on kirjattu kasvusopimushakemukseen. Kymenlaakson Liiton omarahoitusosuus on 15 000 €.

Liite

Esityslistan liitteenä valtion ja pohjoisen kasvuvyöhykkeen välinen kasvusopimus 2016-2018.

Pohjoinen kasvuvyöhyke_final.pdf (110kt)
Liite

Esityslistan liitteenä Pohjoisen kasvuvyöhykkeen hakemus.

Pohjoinen-kasvuvyohyke-hakemus.pdf (619kt)
Esitys Hallitus

Hyväksytään sopimus.