Hallitus 6 / 2016 13.06.2016
LIITON VIRASTON ANTAMAT LAUSUNNOT 1.4 - 31.5.2016
 • Suomen ympäristökeskus, lausunto Pohjavesialueiden määrittämisen ja suojelusuunnitelmien ohjeistusluonnoksesta. 1.4.2016
 • Virolahden kunta, Virolahden ja Miehikkälän rakennusvalvonta, lausunto maa-ainesten ottamisluvan muutoshakemuksesta Miehikkälän kunnan Miehikkälän kylän tilalle Kattilavuori 82:0. 4.4.2016
 • Kotkan kaupunki, lausunto Kotkan Kaarniemen Pitkäsaaren ranta-asemakaavaluonnoksesta. 5.4.2016
 • Virolahden kunta, lausunto Vaalimaan asemakaavojen muutos ja laajennus kortteleissa 208 ja 211, 2. ehdotus. 11.4.2016
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Kouvolan kaupungin ympäristöohjelmaluonnoksesta. 13.4.2016
 • Ympäristöministeriö, lausunto Ramsar-kosteikkotoimintaohjelmasta. 15.4.2016
 • Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi Euroopan Unionin yhteisen kalastuspolitiikan kansallisesta täytäntöönpanosta. 19.4.2016
 •  Maa- ja metsätalousministeriö, lausunto koskien luonnosta valtioneuvoston asetuksiksi lohenkalastuksen rajoituksista. 19.4.2016
 • Päijät-Hämeen liitto, lausunto Päijät-Hämeen korjatusta maakuntakaavaehdotuksesta. 19.4.2016
 • Haminan kaupunki, lausunto Hillonlahden pohjois- ja Ensontien eteläpuolisen alueen asemakaavamuutos, OAS ja luonnos. 22.4.2016
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Pioneripuiston asemakaavan valmisteluvaihe. 25.4.2016
 • Iitin kunta, kaavoitustoimikunta, lausunto Kausala - Kirkonkylä osayleiskaavan muutoksesta ja laajennuksesta valtatien 12 vaikutusalueella, kaavaehdotus. 26.4.2016
 •  Pyhtään kunta, lausunto Siltakylän-Heinlahden asemakaavan muutos, tiealueet. 10.5.2016
 • Pyhtään kunta, lausunto Verssonkankaan ranta-asemakaavan muutos, ehdotus. 16.5.2016
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Puolakantie alue, kaava nro 01/024, asemakaavan muutosehdotus. 23.5.2016
 • Kouvolan kaupunki, lausunto Brankkarin alue, kaava nro 01/018, asemakaavan muutosehdotus. 23.5.2016
 • Kotkan kaupunki, lausunto Kotkan keskustan osayleiskaava, OAS. 24.5.2016
 • Ympäristöministeriö, lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä ja laiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 27.5.2016

 

Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi.