Hallitus 5 / 2016 23.05.2016
KYMENLAAKSON LUONNONVARASTRATEGIAN SEURANTARAPORTTI

Kymenlaakson luonnonvarastrategia on hyväksytty Kymenlaakson maakuntavaltuustossa 13.6.2011. Strategian tavoitteet ulottuvat vuoteen 2020. Strategian toteutumisesta raportoidaan maakuntahallitukselle valtuustokausittain. Strategian seurantaraportissa tarkastellaan, miten strategian tavoitteet ovat toteutuneet vuodesta 2011 lähtien.

Seurantaraportissa todetaan mm., että biotalouden uuden liiketoiminnan kehittäminen käynnistyi erityisesti metsäteollisuudessa. Kustannustehokkaita prosesseja jäte- ja sivuvirtojen hallintaan on kehitetty ja otettu käyttöön eri aloilla. Kymijoen kalataloudellinen kehittäminen on edennyt hyvin ja se perustuu kalaportaiden rakentamiseen vuonna 2015-16. Kiviaineisten käytön monipuolistamisen kannalta ei ole tapahtunut merkittävä muutosta. Tuulivoiman käytön lisäämiseen liittyneet tavoitteet eivät ole edenneet toivotulla tavalla. 

Liite

Pöytäkirjan liitteenä Kymenlaakson luonnonvarastrategian seurantaraportti 2015.

Lv-stratraportti 2015 (584kt)
Esitys Hallitus

Merkitään tiedoksi ja saatetaan tiedoksi maakuntavaltuustolle.